Sprężone powietrze, często nazywane sprężonym gazem, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do usuwania kurzu i zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc w sprzęcie biurowym. W tym artykule znajdziesz praktyczne porady dotyczące bezpiecznego i skutecznego używania sprężonego powietrza w biurze, aby utrzymać urządzenia w czystości i zapewnić ich długowieczność.

 

Sprężone powietrze – zastosowanie 

Sprężone powietrze jest szczególnie przydatne do:

 • Czyszczenia klawiatur
 • Usuwania kurzu z wnętrza komputerów
 • Czyszczenia drukarek i skanerów
 • Usuwania zanieczyszczeń z innych urządzeń biurowych

 

Jak bezpiecznie używać sprężonego powietrza

 

Przygotowanie do czyszczenia

 • Wyłącz urządzenie: Zawsze wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom sprzętu i zapewni bezpieczeństwo.
 • Odpowiednie miejsce: Przeprowadź czyszczenie w dobrze wentylowanym miejscu. Cząsteczki kurzu mogą unosić się w powietrzu, dlatego najlepiej jest wykonywać czyszczenie na zewnątrz lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

Technika użycia sprężonego powietrza

 • Trzymaj puszkę pionowo: Podczas używania sprężonego powietrza trzymaj puszkę pionowo. Utrzymywanie puszki w poziomie lub do góry nogami może spowodować wyciek ciekłego gazu.
 • Ogranicz potrząsanie: Staraj się nie potrząsać puszką zbyt mocno podczas używania. Produkt zawiera propan i butan, a zbyt intensywne potrząsanie może powodować skraplanie gazu, a także wyrzucanie cieczy.
 • Krótki nacisk: Używaj krótkich nacisków na spust, aby kontrolować strumień powietrza. Długie naciski mogą powodować nadmierne wychłodzenie puszki oraz czyszczonych powierzchni, a także osadzanie się wilgoci.
 • Odpowiednia odległość: Zachowaj odpowiednią odległość od czyszczonego obiektu (zwykle około 10-15 cm). Zbyt bliska odległość z pewnością może spowodować uszkodzenie delikatnych elementów.

Czyszczenie klawiatury

 • Odwróć klawiaturę: Delikatnie odwróć klawiaturę do góry nogami i potrząśnij nią, aby usunąć luźne zanieczyszczenia.
 • Krótkie dmuchnięcia: Użyj sprężonego powietrza do wydmuchania kurzu i okruchów spomiędzy klawiszy. Skieruj dyszę w różne kąty, aby dotrzeć do wszystkich zakamarków.

Sprężone powietrze

Czyszczenie wnętrza komputera

 • Otwórz obudowę: Otwórz obudowę komputera, postępując zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że komputer jest całkowicie odłączony od zasilania.
 • Czyszczenie wentylatorów i radiatorów: Skieruj sprężone powietrze na wentylatory, radiatory i inne komponenty, które zbierają dużo kurzu. Krótkie, precyzyjne dmuchnięcia są kluczowe, aby nie uszkodzić delikatnych części.
 • Unikaj bezpośredniego kontaktu: Unikaj bezpośredniego kontaktu dyszy z komponentami. Zachowaj odpowiednią odległość, aby nie uszkodzić sprzętu.

Oczyszczanie drukarek i skanerów

 • Wyłącz i odłącz urządzenie: Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz i odłącz drukarkę lub skaner od zasilania.
 • Usunięcie papieru: Wyjmij papier z podajnika, aby uzyskać lepszy dostęp do wnętrza urządzenia.
 • Czyszczenie wnętrza: Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia z wnętrza drukarki lub skanera, szczególnie z obszarów wokół rolek papieru i innych ruchomych części.

Czyszczenie innych urządzeń biurowych

 • Precyzyjne czyszczenie: Sprężone powietrze jest idealne do czyszczenia innych urządzeń biurowych, takich jak telefon, kopiarki czy faksy. Skieruj strumień powietrza na trudno dostępne miejsca, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Sprężone powietrze – dodatkowe wskazówki

 • Unikaj wdychania kurzu: Podczas używania sprężonego powietrza staraj się unikać wdychania wzbijającego się kurzu. Może on zawierać szkodliwe cząsteczki, które mogą podrażniać układ oddechowy.
 • Przechowywanie puszki: Po użyciu sprężonego powietrza przechowuj puszkę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
 • Niepotrzebne użycie: Nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia powierzchni, które mogą być czyszczone innymi środkami. Sprężone powietrze jest przeznaczone głównie do trudno dostępnych miejsc i delikatnych komponentów elektronicznych.

Podsumowanie

Sprężone powietrze to niezwykle przydatne narzędzie w każdym biurze, które pomaga utrzymać sprzęt elektroniczny w czystości i sprawności. Dzięki odpowiedniej technice użycia i zachowaniu środków ostrożności, można skutecznie usuwać kurz i zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. Regularne czyszczenie sprzętu biurowego sprężonym powietrzem nie tylko poprawia jego wygląd, ale także przedłuża jego żywotność, co przekłada się na lepszą efektywność pracy oraz mniejsze koszty napraw, a także konserwacji. Pamiętaj o bezpieczeństwie i dokładnie stosuj się do zaleceń, aby cieszyć się czystym, a także bezpiecznym miejscem pracy.

Więcej o Środkach czystości do biura znajdziesz na stronie.